Karpinar-Der.com Ziyaretci Defteri

 

Duyuru

YöneticiOkuma: 2839

 

  CAFER AVAR

  23 Ekim 2013, Çarşamba

  Adana

  Ziyaretçi Mesajı
 

gorevli yetkisi olan arkadaslarin dikkatine.

yonetim kurulunun gorevleri sunlardir:
1. dernegi yonetmek ve temsil etmek,
2. dernegin, tuzugun ikinci maddesinde yazili amacini gerceklestirmek icin her turlu cabada bulunmak,
3. butce tasarisini ve ana calisma planini hazirlamak,
4. uye olma isteginde bulunanlarin bu isteklerini sonuclandirmak,
5. tuzugun ucuncu maddesinde yazili calisma konularindan gerekli gordukleri icin yonetmelik hazirlamak,
6.dernegin faaliyetleri ile gelir ve gider islemlerinin sonuclari hususunda duzenlenecek beyannameyi yil sonu itibariyle mahallin en buyuk mulki amirine vermek,
7. tuzukte yer alan diger gorevleri yerine getirmek.

denetim kurulu ve gorevi nedir.

denetim kurulu, genel kurulca asil uyeler arasindan gizli oyla secilen uc uyeden kurulur; ayrica uc de yedek uye secilir. gorev suresi iki yildir.
denetim kurulu, yonetim kurulunun hesap ve islemlerini ilgili mevzuat hukumleri dogrultusunda denetler ve gercek gecerli belgelerle durumu bir raporla genel kurula bildirir. denetim raporunun sekli ve icerigi yonetmelikle duzenlenir.

 
  cafer.general@gmx.de          
 

 

  CAFER AVAR

  23 Ekim 2013, Çarşamba

  Adana

  Ziyaretçi Mesajı
 

dernek organlari

madde 19 - her dernekte;
1. genel kurul,
2. yonetim kurulu,
3. denetleme kurulu,
olusturulmasi zorunludur.
dernekler, baska organlar da kurabilirler. ancak bu organlara genel kurul ve
denetleme kurulunun gorev, yetki ve sorumluluklari devredilemez.

genel kurul toplantilari

madde 20 - genel kurul;
1. dernek tuzugunde belli edilen zamanlarda olagan:
2. yonetim veya denetim kurulunun gerekli gordugu hallerde veya dernek uye-
lerinden beste birinin yazili istegi uzerine olaganustu toplanir
olagan genel kurul toplantilarinin en gec iki yilda bir yapilmasi zorunlu-
dur.
genel kurul toplantiya yonetim kurulunca cagrilir.
denetleme kurulunun veya dernek uyelerinin beste birinin yazili istegi uze-
rine yonetim kurulu genel kurulu bir ay icinde toplantiya cagirmazsa, denetleme
kurulu yeya toplanti isteginde bulunan uyelerden birinin muracaati uzerine ma-
halli sulh hukuk hakimi durusma yaparak dernek uyeleri arasindan uc kisilik bir
heyeti, genel kurulu toplantiya cagirmakla gorevlendirir.

cagri usulu

madde 21 - yonetim kurulu, dernek tuzugune gore genel kurula katilma hakki
bulunan uyelerin listesini duzenler genel kurula katilacak uyeler en az onbes
gun onceden, gunu, saati, yeri ve gundemi mahalli bir gazetede ilan edilmek su-
retiyle toplantiya cagrilir. bu cagrida, cogunluk saglanamamasi sebebiyle top-
lanti yapilamazsa, ikinci toplantinin hangi gun yapilacagi da belirtilir. ilk
toplanti gunu ile ikinci toplanti arasinda birakilacak zaman bir haftadan az
olamaz.
toplantinin yapilacagi gun, saat ve yer ile toplanti gundemi, toplanti gu-
nunden en az onbes gun once mahallin en buyuk mulki amirligine yazi ile bildiri-
lir ve bu yaziya toplantiya katilacak uyeleri gosteren liste de eklenir.
toplanti baska bir sebeple geri birakilirsa, bu durum, geri birakma sebeple-
ri de belirtilmek suretiyle, toplanti ilaninin yapildigi gazeteye ikinci bir
ilan verilerek uyelere duyurulur. ikinci toplantinin geri birakma tarihinden
itibaren en gec iki ay icinde yapilmasi zorunludur.
uyeler ikinci toplantiya, birinci fikrada belirtilen esaslara gore yeniden
cagrilir ve toplanti ikinci fikra esaslarina gore mahallin en buyuk mulki amir-
ligine duyurulur.
genel kurul toplantisi bir defadan fazla geri birakilamaz.

toplanti yeri

madde 22 - genel kurul toplantilari dernek merkezinin bulundugu yerden baska
bir yerde yapilamaz.
ogrenci derneklerinin genel kurul toplantilari, ilgili ogretim kurumlarinda
yapilir. toplantinin gun, saat ve toplanti gundemi ile katilacak uyeleri goste-
ren liste en az onbes gun once ilgili ogretim kurumuna da verilir.

toplanti yeter sayisi

madde 23 - genel kurul, dernek tuzugune gore genel kurula katilma hakki bu-
lunan uyelerin yarisindan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir.
ilk toplantida yeter sayi saglanamazsa, ikinci toplantida cogunluk aranmaz.
ancak bu ikinci toplantiya katilan uye sayisi dernek yonetim ve denetleme kurul-
lari uye tam sayisi toplaminin iki katindan az olamaz.

toplantinin yapilis usulu

madde 24 - dernek genel kurul toplantilari, ilanda belirtilen ve mahallin
en buyuk mulki amirligine bildirilen gun, saat ve yerde yapilir.
genel kurula katilacak uyeler, yonetim kurulunca duzenlenen listedeki adlari
karsisina imza ko~~ toplanti yerine girerler.
23 uncu maddede belirtilen tamsayi saglanmissa, durum bir tutanakla tespit
edilir ve toplanti yonetim kurulu baskani veya gorevlendirecegi yonetim kurulu
uyelerinden biri tarafindan acilir.
hukumet komiserinin toplantiya gelmemis olmasi, toplantinin ertelenmesini
gerektirmez.
acilistan sonra, toplantiyi yonetmek uzere bir baskan ve yeteri kadar bas-
kanvekili ile katip secilir.
toplantinin yonetimi genel kurul baskanina aittir. katipler toplanti tutana-
gini duzenler ve baskanla birlikte imzalarlar.
toplanti sonunda, butun tutanak ve belgeler yonetim kuruluna verilir.

toplantida gorusulecek konular

madde 25 - genel kurul toplantisinda yalniz gundemde yer alan maddeler goru-
sulur. ancak toplantida hazir bulunan uyelerin en az onda biri tarafindan goru-
sulmesi istenen konularin gundeme alinmasi zorunludur.

genel kurulun gorev ve yetkileri

madde 26 - asagida yazili hususlar genel kurulca gorusulup karara baglanir.
1. dernek organlarinin secilmesi,
2. dernek tuzugunun degistirilmesi,
3. yonetim ve denetleme kurullari raporlarinin gorusulmesi, yonetim kurulu-
nun ibra edilmesi,
4. yonetim kurulunca hazirlanan butcenin gorusulup aynen veya degistirilerek
kabul edilmesi,
5. dernek icin gerekli tasinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut tasin-
maz mallarin satilmasi hususunda, yonetim kuruluna yetki verilmesi,
6. dernegin federasyona katilmasi veya ayrilmasi,
7. dernegin uluslararasi faaliyette bulunmasi, yurt disindaki dernek veya
kuruluslara uye olarak katilmasi veya ayrilmasi,
8. dernegin feshedilmesi,
9. mevzuatta ve dernek tuzugunde genel kurulca yapilmasi belirtilen diger
gorevlerin yerine getirilmesi.

yonetim kurulu teskili ve gorevleri

madde 27 - yonetim kurulu, bes asil ve bes yedek uyeden az olmamak uzere ge-
nel kurulca gizli oyla secilir. asil uyeliklerde bosalma oldugu takdirde yedek
uyelerin goreve cagrilmasi zorunludur.
yonetim kurulu asagidaki hususlari yerine getirir.
1. dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi uyelerinden bir veya birkacina
yetki vermek,
2. dernek subelerinin acilmasini kararlastirmak ve sube kurucularina yetki
vermek,
3. dernegin gelir ve gider hesaplarina iliskin islemleri yapmak ve gelecek
doneme ait butceyi hazirla~~ genel kurula sunmak,
4. turk vatandasi olmayanlarin dernek uyeligine kabulu halinde bunlari ongun
icinde mahallin en buyuk mulki amirligine bildirmek,
5. dernek tuzugunun ve mevzuatin kendisine verdigi diger isleri yapmak ve
yetkileri kullanmak.

yonetim kurulunun yedek uyelerle tamamlanamamasi

madde 28 - yonetim kurulu uye sayisi, bosalmalar sebebiyle yedeklerin de
getirilmesinden sonra, uye tamsayisinin yarisindan asagi duserse, genel kurul
mevcut yonetim kurulu uyeleri veya denetleme kurulu tarafindan bir ay icinde
toplantiya cagirilir. cagrinin yapilmamasi halinde, dernek uyelerinden birinin
basvurmasi uzerine mahallin sulh hukuk hakimi durusma yaparak dernek uyeleri
arasindan sececegi uc kisiyi, bir ay icinde genel kurulu toplamakla gorevlendi-
rir.

denetleme kurulu teskili ve gorevleri

madde 29 - denetleme kurulu, uc asil ve uc yedet uyeden az olmamak uzere ge-
nel kurulca secilir.
bu kurul, denetleme gorevini dernek tuzugunde tespit edilen esas ve usullere
gore ve alti ayi gecmeyen araliklarla yapar ve denetleme sonuclarini bir rapor
halinde yonetim kuruluna ve toplandiginda genel kurula sunar.

organlara secilenlerin idareye bildirilmesi

madde 30 - genel kurulca yapilan secimi izleyen yedi gun icinde, yonetim
kurulu baskani tarafindan; yonetim ve denetleme kurullari ile dernegin diger
organlarina secilen asil ve yedek uyelerin ad ve soyadlari, baba adlari, do-
gum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahlari dernek merkezinin bulundugu
yerin en buyuk mulki amirligine yazi ile bildirilir. ogrenci dernekleri organla-
rina yapilan secimler ayrica ilgili yuksekogretim kurumuna da bildirilir,

subelerin kurulusu

madde 31 - dernekler, tuzuklerinde belirtilmis olmak kaydiyla gerekli guru-
len yerlerde sube acabilirler. kamuya yararli dernekler haric diger dernekler,
il, merkez ilce, ilce ve koylerde birden fazla sube acamazlar.
bu amacla, dernek yonetim kurulunca yetki verilen en az uc kisi tarafindan
subenin acilacagi yerin en buyuk mulki amirligine yazili muracaat yapilir. bu
yazida, kurucularin adi ve soyadi, baba adi, dogum yeri ve tarihi, meslek veya
sanati, ikametgahi ve tabiiyeti ile sube merkez adresinin bildirilmesi ve yazi-
ya dernek tuzugunden iki ornek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.
sube kurucularinin, subenin acilacagi yerde en az alti aydan beri ikamet
etmeleri zorunludur.

subelerin organlari

madde 32 - her subede;
1. genel kurul,
2. yonetim kurulu,
3. denetleme kurulu veya denetci,
olusturulmasi zorunludur.
bu organlarin gorev ve yetkileri dernek tuzugunde gosterilir.

subelerin tabi olacagi hukumler

madde 33 - dernek subeleri hakkinda da bu kanun hukumleri uygulanir.
ancak;
1. sube genel kurulunun toplantisina ait ilan, gazete ile yapilabilecegi
gibi mahalli imkan ve araclardan yararlanmak suretiyle de yapilabilir.
2. sube genel kurullari olagan toplantilarini merkez genel kurulu toplanti-
sindan en az 15 gun once bitirmek zorundadirlar.

 
  cafer.general@gmx.de          
 

 

  CAFER AVAR

  20 Ekim 2013, Pazar

  Adana

  Ziyaretçi Mesajı
 

hersey sade konusmayla geciyor. kimler neyi denetleme yaptiriliyor. nede. disiplin kuruluna hic bir seyler intikal ediyor. bu bunu dedi bu bunu soyledi bunu yaptirdi bu bunu yaptirmada karsi cikti. wallahi dernekcilikte herkesin bir gorek hakki var... o sahislarda o gorevini yetkisnini kulanmaya hakki var. yok aksi taktirde dernek tuzuk kurallarina aykiridir, kanunan yasaktir ?

degerli koylulerimiz lutfen 07/12/2013 dernegin secim toplantisi var hannoverde. butun koylulerimizi bu cok onemli secime bekleniyor. uye olan arkadaslarin oy kulanma hakki var oylarinizi kulanin, birde disiplin ( disiplin kurulu ) bazi uzerine dusen gorevlerini ustlensinler bizim bu gorevimiz nedir deyip sikayetleri sozlu olarak dinlesinler en azindan, cok cok cok onemli bir gorevde olan arkadaslarda ( denetim ) denetimdeki arkadaslarin uzerlerine dusen gorevlerini simdiye kadar ne zaman yaptilar. bakin denetimdeki arkadaslar denetim dernegin butun beyinidir: herkesden fazla hakki vardir. dernekte denetim kanunen sennede bir kere her seyi denetleme hakkidir bunu denetim bilmesi lazim.. yoksa dermek kanunlarini okusunlar dernek kanunlari nedir denetimin gorevi nedir.... bizler toplantida kisisel konusmalari dinliyoruz. herkes gorevini bilsin gorevini yerine getirsin her soruya gorevli arkadaslardan cevap bekleriz toplantilrda ?????cok seyler konusuluyor fakat bu konusular konularda gorevli arkadaslar yoklar o zaman bos konular konusmus olunuyor.....

 
  cafer.general@gmx.de          
 

 

  CAFER AVAR

  20 Ekim 2013, Pazar

  Adana

  Ziyaretçi Mesajı
 

karpinar koyu dernegi. 19 / 10 / 2013 - tarihine gelen uyelerle hannoverde bir toplanti yapildi.

Bu yaziyi burada belki benim gorevim degil fakat yazmak istedim afiniza siginarak ???????

iki degerli uyemizden alinti yazilarinida burada paylasmak istedim.

Tc hummet polat keske haberim olsaydi bende katilirdim.


zade polat keske benimde yetenegim olsadi bende yonetime gelirdim bir defa kendi istekleri ile disiplin ve denetlemeye getirdiler sonrada yetenegin yok diye ikinci devra cagirmadilar bile.

 
  cafer.general@gmx.de          
 

 

  CAFER AVAR

  10 Ekim 2013, Perşembe

  Adana

  Ziyaretçi Mesajı
 

arkadaslar burada necdet dostun koydeki yanginla bir yazisini okudum. suc duyurusunda bulundugunu belirtiyor guzelde yangini ilk gorenin yangina kosup gidenin ismini vermisin bu cok yanlis bir durum. neden dersen yanginin yanindaki sahislerin ismini vermen de cok onemliyidi. tamam yangini ilk gorup giden sahis oraya varinca yanginin yaninda gordugu sahislar varimis neden o sahislarin ismini vermedin iste buda sizin sucunuz derim ben. neden dersen dogru isim verilmesi lazim bende olsaydim sende olsaydin yanginin yaninda olan kisi o kisilerin ismi verilemsi lazimidi yoksa zeten bu konu kapatilmis gibi gozukuyor o zaman koylulerin bu isin uzatilmamasi diyorsun tamam o sahislar bizim koylumuz gelecekte deyelimki bska biri zarar verdi fakat onudami gormemizlikten gelinecek gelecekteki zarari yapan kisiler suclu degil o zaman biz uyelerin bunu sorma hakkidir neden her uye bu konuyu sormuyor ben anlamyiorum bazi sahislar belkide deyeceki cafer neden bunu hep soruyor bizim hakkimizdir yangini ilk gorup giden kisinin ismini ver~~z bosssss derim o kisi gorgu sahitidir yangini ........ fakat o sahis varinca yanginin tam ciktigi yerde kimler varidi ????? o kiskilerin ismini ver~~z lazimidi sen yazinda diyorsunki isim vermedim dava acmana o zaman hic gerek yoktu. takipsiz sahitsiz karar cikar konu kapanir ??????? yazinda bundan sora olacaklar onemlidir diyorsun dostlar o zaman bu hic onemli degil.... bu konu kapanmistir her uyenin bilgisine ???????

 
  cafer.general@gmx.de          
 

 

  Necdet Kilic

  07 Ekim 2013, Pazartesi

  Diğer

  Ziyaretçi Mesajı
 

sevgili koylulerim
sevgili karpinarlilar

bildiginiz gibi bizim koyde istemiyerek bir yangin oldu bizim dernek olarak dikdigimiz tahminen 200-300 fidan yandi koy muhtari ve koy buyukleri bu isin uzatilmamasi icin jandarmaya belirsiz bir yer diye ifade vermisler ama bu yangindan supeli kisiler var bende ozel olarak mersine bu kisilerin yanina gittim konusdum malesef iyi biir olumlu yanit alamadim bende jandarmaya kisi ismi vermeden yangina ilk giden kisiyi yani ilk gorgu tanigini soyledim bu dogrultuda jandarma koyde tekrar bir arastirma baslatti anlayacaginiz ben bu isin pesini birakmiyacagim bundan sonra olacaklarin onlemidir bu kim istiyerek veya istemiyerek dernek malina zarar verirse her zaman dernek yoneticilerini karsisinda bulacaklardir bunlar bizim babamizda olsa
karpinar-der
baskan
necdet kilic

 
  necdetkilic@hotmail.de          
 

 

  CAFER AVAR

  05 Ekim 2013, Cumartesi

  Adana

  Ziyaretçi Mesajı
 

( karpinar ve cevre koyler alevi toplulugu ) bu sayfa karpinar derneginin internet sayfasini ve facebook sayfasini resmen hice sa~~ zayiflatiyor biz koylulerimiz onemli paylasimlarimizi karpinar dernegi sayfasinda veya dernegin facebookta paylasmamiz gerek tabiki koyumuzun deneginin vede facebook sayfasini gelistirmek gerekiyorsa ?????
uzun zamandan beri dikkatimi ceken bir durum var tahminim cok kisilerde fargindalardir galiba. arkadaslar koyumuzun bir dernegi var evet bu denerginde bir internet sayfasi var bu sayfa ziyaretci defteri herkese aciktir haber veya bilgi paylasmasi icin. tabiki rast gele yazirlari degilde. gozuken sudurki cok haberler veya koyumuz icin paylasilacak yazilari veya haberleri baska sayfalarda paylasiliyor. bu dernek sayfasinin ne anlami kaliyor o zaman hepimizde bu derken sayfasini zenginlestirmeyecekmiyiz. veya dernegim facebook sayfasi var orada koyumuz icin heberleri veya yazismalari onerileri paylasak nasil olur.. yok bunu yapmiyoruz... baska insanlar icin neyimis acilmis ( karpinar ve cevre koyler alevi toplulugu ) bir sayfada koyumuzun bilgilerini veya haberlerini paylasiliyor. dernegin internet sayfasi varken??? dernegin facebook varken tabiki bu benim onerim kimseler kirilip incimesin o sayfanin dernegimize hic bir faydasi yoktur??????

 
  cafer.general@gmx.de          
 

 

  CAFER AVAR

  05 Ekim 2013, Cumartesi

  Adana

  Ziyaretçi Mesajı
 

nejdet dost bu yazin guzel karpinar koyumuzun dernegine yardimda bulunan emegi gecen butun insanlar cok sagolsunlar tskler sunariz.......... fakat bir konu varki aydinliga cikarilmdi yazin koyde cikan yangin bu gibi dernegin kasasindan cikan paranin vede kuruluslardan yapilan yardimlarin yazinda belirtigin gibi yardimlarin bir yanginda veya baska turlu azda olsa gormus olgugu ziyan. neden gormemislikten getirilmis koyde su denmismi acana az bir fidan zarar gordu bu dendimi acaba yoksa soruyorum tabiki bunu koylulerden coklari sormustur benim gorusum vede soracaklar bunu yaliniz ben sormuyorum ????? yarin iki gun sonra baska biri tarafindan boyle bir seyler olursa aynisi kapatilmasi lazimi ?????? bu senin sucun degil nejdet ????

 
  cafer.general@gmx.de          
 

 
[««][«] 1.2.3.4.5. [»][»»]  [Toplam: 19 » 3. Sayfa]
Dün : 17     |     Bugün : 14     |     Online Ziyaretçi : 1     |     Toplam Ziyaretçi : 26618     |     Onay Bekleyen : 6     |     Toplam Mesaj : 152